Denna sajt upprättades i början på 2000-talet, med hopp om att den skulle kunna utvecklas till en demokratiportal. Ett ställe för diskussion och presentation av idéer kring folkstyrets ställning och framtid. Undertecknad initiativtagare har varit engagerad i demokratifrågor sedan 80-talet, i Miljöpartiet, olika EU-relaterade sammanhang och i min boendemiljö via ett pilotprojket med kooperativ hyresrätt och i SABO:s (allmännyttans centralorganisation) stadgeutredning, slitit med diverse föreningar osv. I nuläget är jag upphov till alla texter på den här sajten, där ingen annan källa är angiven. Sajten är relativt passiv numera (2013) och uppdateras sällan. Vill någon hänga på så är du hjärtligt välkommen i jobbet med att söka skapa en demokratiportal på nätet!

Jag bor i Stockholm, nås via mailen på hemsidan eller via 08-643 42 41.

Hälsningar,

Anders Erkéus            


PS - eftersom EU numera är den institution som det mesta av svensk politik härrör från så har sajten fokuserat en hel del på EU, för min övertygelse är, att det europeiska samarbetet behöver avgörande reformer om vi ska rädda en fungerande och aktiverande demokrati för framtiden.

Efter de senaste avslöjandena av det globala övervakningssamhällets framväxt finns också anledning att granska denna utveckling. Den rättssäkerhet vi tagit för given är inte så given längre, Kanske akut att försvara demokratins idé och diskutera demokratins möjliga framtid. - DS
Hem